Rad

PODRŠKA PRI TRAŽENJU POSLA

Ako želiš pomoć i podršku prilikom aktivnog traženja posla, možeš se prijaviti u evidenciju HZZ-a. Uvjete za prijavu možeš pregledati u prethodnoj rubrici „Kako se uključiti“.

Prijava će ti, osim podrške prilikom traženja posla, pružiti i mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja. Po prijavi u HZZ možeš očekivati sljedeće:

 • upisom u evidenciju dodijelit će ti se savjetnik za zapošljavanje, specijaliziran za rad s mladima
 • savjetnik za zapošljavanja sudjeluje u tvojoj pripremi za zapošljavanje i posreduje (informira i upućuje na oglašena radna mjesta) na tržištu rada
 • u suradnji s tobom, savjetnik za zapošljavanje pomaže ti u izradi i provođenju tvog osobnog plana traženja posla
 • savjetnik s tobom provodi redovite konzultacije u dogovorenom terminu i slobodan si kontaktirati ga za sva pitanja
 • moraš voditi dnevnik traženja posla

U procesu pripreme za zapošljavanje HZZ organizira brojne aktivnosti kojima se povećava tvoja konkurentnost na tržištu rada, odnosno osigurava se tvoje što brže zaposlenje (uključivanjem u radionice kojima se stječu vještine aktivnog traženja posla, sudjelovanjem u postupku profesionalne selekcije-odabira za određeno radno mjesto ili obrazovanje, informiranjem o mjerama aktivne politike zapošljavanja).

FISKALNE OLAKŠICE

Možeš se zaposliti potpuno samostalno, bez podrške ili posredovanja HZZ-a i bez subvencija. Postoji nekoliko zakonskih propisa zbog kojih poslodavac, ako te zaposli, može biti oslobođen pojedinih davanja.

Prilikom sklapanja ugovora o radu, moguće je koristiti jednu od dvije fiskalne olakšice  u obliku oslobođenja od obveze obračunavanja i uplate doprinosa na plaću, prema Zakonu o doprinosima.

Ukupni iznos olakšice je uvijek 17,2%, a doprinosi se odnose na:

 • doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 15%
 • doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5% i
 • doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%

(1) OLAKŠICA ZA 1. ZAPOŠLJAVANJE

 • trajanje: godinu dana od dana zaposlenja
 • uvjet: osoba koju zapošljavate nema evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

(2) OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH NA NEODREĐENO

 • trajanje: pet godina od dana sklapanja ugovora na neodređeno vrijeme
 • uvjeti: ugovor o radu sklapa se s osobom do 30 godina života, mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme i mlada osoba nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem
 • olakšicu ostvarujete kroz tri jednostavna koraka: Preuzmite infografiku.
POVRATAK NA VRH

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA – NOVO!

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta. Novih 9 mjera aktivne politike zapošljavanja zamijenile su one koje su bile aktivne do kraja 2016. godine kako bi bile jasnije i pristupačnije svima koji ih mogu iskoristiti. Sve o mjerama dostupno je na novoj stranici mjere.hr.

Sljedeće 4 mjere odnose se na uključivanje u rad te se provode u sklopu mjera Garancije za mlade:

1. Potpore za zapošljavanje

2. Potpore za samozapošljavanje

3. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

4. Javni rad

 

Ove mjere provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje te je radi dodatnih informacija potrebno kontaktirati područni ured HZZ-a s obzirom na mjesto tvojeg prebivališta (ovdje pronađi područni ured koji trebaš).

POVRATAK NA VRH

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Osnovne informacije za sada možeš pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=544

MINISTARSTVO BRANITELJA

Osnovne informacije za sada možeš pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.branitelji.hr/natjecaji (dio: Aktualni natječaji)

POVRATAK NA VRH

UPOMOĆ – KAKO DA UPRAVLJAM SVOJOM KARIJEROM?

U upravljanju karijerom mogu ti pomoći CISOK centri za informiranje i savjetovanje o karijeri. Više pročitaj u rubrici „Kako se uključiti?“

Pronađi najbliži CISOK: http://www.cisok.hr/pronadji-svoj-centar
POVRATAK NA VRH

POVRATAK
NA VRH