Rad

PODRŠKA PRI TRAŽENJU POSLA

Ako želiš pomoć i podršku prilikom aktivnog traženja posla, možeš se prijaviti u evidenciju HZZ-a. Uvjete za prijavu možeš pregledati u prethodnoj rubrici „Kako se uključiti“.

Prijava će ti, osim podrške prilikom traženja posla, pružiti i mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja. Po prijavi u HZZ možeš očekivati sljedeće:

 • upisom u evidenciju dodijelit će ti se savjetnik za zapošljavanje, specijaliziran za rad s mladima
 • savjetnik za zapošljavanja sudjeluje u tvojoj pripremi za zapošljavanje i posreduje (informira i upućuje na oglašena radna mjesta) na tržištu rada
 • u suradnji s tobom, savjetnik za zapošljavanje pomaže ti u izradi i provođenju tvog osobnog plana traženja posla
 • savjetnik s tobom provodi redovite konzultacije u dogovorenom terminu i slobodan si kontaktirati ga za sva pitanja
 • moraš voditi dnevnik traženja posla

U procesu pripreme za zapošljavanje HZZ organizira brojne aktivnosti kojima se povećava tvoja konkurentnost na tržištu rada, odnosno osigurava se tvoje što brže zaposlenje (uključivanjem u radionice kojima se stječu vještine aktivnog traženja posla, sudjelovanjem u postupku profesionalne selekcije-odabira za određeno radno mjesto ili obrazovanje, informiranjem o mjerama aktivne politike zapošljavanja).

FISKALNE OLAKŠICE

Možeš se zaposliti potpuno samostalno, bez podrške ili posredovanja HZZ-a i bez subvencija. Postoji nekoliko zakonskih propisa zbog kojih poslodavac, ako te zaposli, može biti oslobođen pojedinih davanja.

Prilikom sklapanja ugovora o radu poslodavac može koristiti jednu od dvije fiskalne olakšice  u obliku oslobođenja od obveze obračunavanja i uplate doprinosa na plaću, prema Zakonu o doprinosima. Provedba fiskalne olakšice u nadležnosti je Porezne uprave.

(1) OLAKŠICA ZA 1. ZAPOŠLJAVANJE

 • trajanje: godinu dana od dana zaposlenja
 • uvjet: osoba koju zapošljavate nema evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

(2) OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH NA NEODREĐENO

 • trajanje: pet godina od dana sklapanja ugovora na neodređeno vrijeme
 • uvjeti: ugovor o radu sklapa se s osobom do 30 godina života, mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme i mlada osoba nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem
 • olakšicu ostvarujete kroz tri jednostavna koraka: Preuzmite infografiku.
POVRATAK NA VRH

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJ

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta. Novih 9 mjera aktivne politike zapošljavanja zamijenile su one koje su bile aktivne do kraja 2016. godine kako bi bile jasnije i pristupačnije svima koji ih mogu iskoristiti. Sve o mjerama dostupno je na novoj stranici mjere.hr.

Sljedeće 4 mjere odnose se na uključivanje u rad te se provode u sklopu mjera Garancije za mlade:

1. Potpore za zapošljavanje

2. Potpore za samozapošljavanje

3. Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva - novo!

 • stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

4. Javni rad

 

Ove mjere provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje te je radi dodatnih informacija potrebno kontaktirati područni ured HZZ-a s obzirom na mjesto tvojeg prebivališta (ovdje pronađi područni ured koji trebaš).

POVRATAK NA VRH

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Osnovne informacije za sada možeš pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Osnovne informacije za sada možeš pronaći na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/istaknute-teme/11

POVRATAK NA VRH

UPOMOĆ – KAKO DA UPRAVLJAM SVOJOM KARIJEROM?

U upravljanju karijerom mogu ti pomoći CISOK centri za informiranje i savjetovanje o karijeri. Više pročitaj u rubrici „Kako se uključiti?“

Pronađi najbliži CISOK: http://www.cisok.hr/pronadji-svoj-centar
POVRATAK NA VRH

POVRATAK
NA VRH