Rad

FISKALNE OLAKŠICE

Prilikom sklapanja ugovora o radu, moguće je koristiti jednu od tri fiskalne olakšice u obliku oslobođenja od obveze obračunavanja i uplate doprinosa na plaću.

Ukupni iznos olakšice je uvijek 17,2%, a doprinosi se odnose na:

 • doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 15%
 • doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5% i
 • doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%
 1. OLAKŠICA ZA 1. ZAPOŠLJAVANJE (prema Zakonu o doprinosima)
 • trajanje: godinu dana od dana zaposlenja
 • uvjet: osoba koju zapošljavate nema evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju
 1. OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH NEZAPOSLENIH I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA (prema Zakonu o poticanju zapošljavanja)
 • trajanje: dvije godine od dana zaposlenja, s obvezom zadržavanja u radnom odnosu u 3. godini rada
 • uvjet: osoba koju zapošljavate nema više od 12 mjeseci evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju u zvanju za koje se obrazovala i prijavljena je u evidenciji HZZ-a duže od 30 dana
 1. OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH NA NEODREĐENO (prema Zakonu o doprinosima)
 • trajanje: pet godina od dana sklapanja ugovora na neodređeno vrijeme
 • uvjeti: ugovor o radu sklapa se s osobom do 30 godina života, mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme i mlada osoba nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem
 • olakšicu ostvarujete kroz tri jednostavna koraka: Preuzmite infografiku.
POVRATAK NA VRH

MJERE AKTIVNE POLITIKE – ZAPOŠLJAVANJE

Kako bi kao poslodavac mogli koristiti mjere, morat ćete podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prema Vašem mjestu registracije. Adrese svih područnih ureda i ispostava mogu se pronaći na poveznici: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067.

Radi se o državnim subvencijama kojima dobivate potporu za zapošljavanje u iznosu od 50% (u slučaju osobe s invaliditetom, 70%) troškova Bruto plaće radnika. Klikom na pojedinu mjeru ili pozivom u područni ured HZZ-a prema Vašoj registraciji možete saznati više:

VAŽNO: uz svaku mjeru HZZ-a nalazi se i poveznica s dokumentacijom koju je potrebno priložiti i dodatna pojašnjenjima.
POVRATAK NA VRH

MJERE AKTIVNE POLITIKE – USAVRŠAVANJE

Postoji i druga mogućnost – ukoliko želite zaposliti mladu osobu, ali joj je za rad u Vašoj tvrtki potreban nekakav oblik dodatnog osposobljavanja ili usavršavanja, možete dobiti potporu za usavršavanje radnika u iznosu od 25% do čak 70% opravdanih troškova tog usavršavanja.

Radi se o sljedećim mjerama o kojima više možete saznati klikom na pojedinu mjeru ili pozivom u područni ured HZZ-a prema Vašoj registraciji:

VAŽNO: uz svaku mjeru HZZ-a nalazi se i poveznica s dokumentacijom koju je potrebno priložiti i dodatna pojašnjenjima.
POVRATAK NA VRH

OČUVANJE POSTOJEĆEG RADNOG MJESTA

Kako bi se sačuvala postojeća radna mjesta, postoje mjere aktivne politike zapošljavanja koje Vam omogućuju da zadržite mladu osobu na radnom mjestu. Radi se o paketu mjera „Važno je očuvati radno mjesto“.

Radi se o sljedećim mjerama o kojima više možete saznati klikom na pojedinu mjeru ili pozivom u područni ured HZZ-a prema Vašoj registraciji:

POVRATAK NA VRH

ŽELIM PODRŽATI MLADU OSOBU U SAMOZAPOŠLJAVANJU I PODUZETNIŠTVO

Ovdje ćete moći pronaći informacije o mogućnostima pružanja podrške mladim poduzetnicima.
POVRATAK NA VRH

ŽELIM OMOGUĆITI STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (skraćeno SOR) je posebna mjera kojom se želi riješiti nekoliko tekućih problema:

 • omogućiti stjecanje prvog radnog iskustva (u slučaju da osoba prije nije radila, ali i u slučaju da je radila, ali izvan svoje struke) u trenutku ograničenog broja radnih mjesta, nakon kojeg raste vjerojatnost zapošljavanja
 • polaganje stručnog, državnog ili majstorskog ispita nakon kojeg je olakšano zapošljavanje te
 • omogućiti poslodavcu da sam pripremi radnika za rad prema svojim potrebama, nakon čega možete zaposliti potpuno pripremljenu i profiliranu osobu koja odgovara svim vašim potrebama (moguće koristiti mjeru: „Rad i nakon stručnog osposobljavanja”).

Kako se radi o jednoj vrsti obrazovanja, osoba nije u radnom odnosu i ne potpisuje Ugovor o radu. Mlada osoba potpisuje ugovor s Poslodavcem o međusobnim pravima i obvezama, a s HZZ-om ugovor kojim mu se izdaje rješenje o korištenju novčane pomoći za vrijeme obrazovanja.

Poslodavac je dužan uplaćivati doprinose koji su mu subvencionirani (za mirovinsko i zdravstveno osiguranje), a HZZ mladoj osobi isplaćuje novčanu pomoć u visini od 1.600,00kn, koja će od 01. siječnja 2015. godine narasti na 2.400,00kn, kako bi se ukupan iznos sredstava koja su plaćena približile iznosu minimalne plaće. Uz novčanu pomoć mlada osoba ima pravo i na naknadu troškova prijevoza u visini stvarnog iznosa prijevoza.

Vi kao poslodavac možete isplatiti i dodatnu naknadu ili nagradu za vrijeme SOR-a, što će se oporezivati kao drugi dohodak.

SOR obično traje 12 mjeseci, ali za pojedina zanimanja za koja je potrebno duže osposobljavanje radi polaganja stručnog ili majstorskog ispita, može trajati 24 ili 36 mjeseci.

Po završetku SOR-a mlada osoba imat će 12/24 ili 36 mjeseci uplaćenog mirovinskog osiguranja koje će se vrednovati kao staž!

Mjera se zove „Rad i staž i prijevoz“, a sve o njoj možete pronaći klikom na mjeru ili možete postaviti pitanje pozivom u područni ured HZZ-a prema Vašoj registraciji.

Također, možete provjeriti i često postavljena pitanja na stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.
POVRATAK NA VRH

MOGUĆNOSTI KRATKOTRAJNOG SUBVENCIONIRANOG ZAPOŠLJAVANJA U JAVNIM RADOVIMA

Poslodavci su u ovom slučaju: organizacije civilnog društva, javne ustanove, komunalna poduzeća i drugi koji ne djeluju profitno ili se financiraju iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne/područne samouprave.

Javni radovi su uvijek ograničenog trajanja (prosječno traju 6 mjeseci, a iznimno mogu trajati do 12 mjeseci) za vrijeme kojeg se s poslodavcem sklapa Ugovor o radu na određeno vrijeme, a poslodavcu je subvencioniran dio plaće ili puna plaća u visini minimalne plaće. Uz plaću, HZZ isplaćuje i troškovi stvarnog prijevoza do radnog mjesta.

Svrha javnih radova je mogućnost da se kroz takav kraći rad osoba aktivira, da doprinese svojoj zajednici, da upozna nove kontakte koji joj kasnije mogu pomoći kod pronalaska posla, jer je osobi zbog dugotrajne nezaposlenosti potrebna motivacija i nova šansa da u potragu za poslom krene ispočetka.

Mogućnosti su zaista brojne, a radi se o sljedećim mjerama o kojima više možete saznati klikom na pojedinu mjeru ili pozivom u područni ured HZZ-a prema Vašoj registraciji:

KAKO DA PRUŽIM PRILIKU ZA PRIPRAVNIŠTVOM/VJEŽBENIŠTVOM

Ovdje ćete moći pronaći informacije o mogućnostima i načinu razvoja i pružanja pripravničkih/vježbeničkih shema.
POVRATAK NA VRH

UČENIČKI RAD

Ovdje ćete moći pronaći informacije o tome na koji način možete razviti i ponuditi učenički rad.
POVRATAK NA VRH

STUDENTSKI RAD

Ovdje ćete moći pronaći informacije o tome na koji način možete razviti i ponuditi studentski rad.
POVRATAK NA VRH

INFORMACIJE O POTREBAMA TRŽIŠTA RADA

Ovdje ćete moći saznati kako možete dati doprinos razvoju tržišta rada.
POVRATAK NA VRH

POVRATAK
NA VRH