Rad

FISKALNE OLAKŠICE

Prilikom sklapanja ugovora o radu, moguće je koristiti jednu od dvije fiskalne olakšice u obliku oslobođenja od obveze obračunavanja i uplate doprinosa na plaću prema prema Zakonu o doprinosima.

Ukupni iznos olakšice je uvijek 17,2%, a doprinosi se odnose na:

  • doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 15%
  • doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5% i
  • doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%

(1) OLAKŠICA ZA 1. ZAPOŠLJAVANJE

  • trajanje: godinu dana od dana zaposlenja
  • uvjet: osoba koju zapošljavate nema evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

(2) OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH NA NEODREĐENO

  • trajanje: pet godina od dana sklapanja ugovora na neodređeno vrijeme
  • uvjeti: ugovor o radu sklapa se s osobom do navršenih 30 godina života, mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme i mlada osoba nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem
  • olakšicu ostvarujete kroz tri jednostavna koraka: Preuzmite infografiku
POVRATAK NA VRH

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta. Nove mjere aktivne politike zapošljavanja zamijenile su one koje su bile aktivne do kraja 2016. godine kako bi bile jasnije i pristupačnije svima koji ih mogu iskoristiti. Sve o mjerama dostupno je na novoj stranici mjere.hr.

Sljedeće 3 mjere odnose se na uključivanje u rad te se provode i u sklopu mjera Garancije za mlade:

1. Potpore za zapošljavanje

2. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

3. Javni rad

 

Kako bi kao poslodavac mogli koristiti mjere, morat ćete podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prema Vašem mjestu registracije. Adrese i kontakti svih područnih ureda i ispostava mogu se pronaći na poveznici: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067.
POVRATAK NA VRH

INFORMACIJE O POTREBAMA TRŽIŠTA RADA

Ovdje ćete moći saznati kako možete dati doprinos razvoju tržišta rada.
POVRATAK NA VRH

POVRATAK
NA VRH