Rad

FISKALNE OLAKŠICE

Prilikom sklapanja ugovora o radu poslodavac može koristiti jednu od dvije fiskalne olakšice  u obliku oslobođenja od obveze obračunavanja i uplate doprinosa na plaću, prema Zakonu o doprinosima. Provedba fiskalne olakšice u nadležnosti je Porezne uprave.

(1) OLAKŠICA ZA 1. ZAPOŠLJAVANJE

  • trajanje: godinu dana od dana zaposlenja
  • uvjet: osoba koju zapošljavate nema evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

(2) OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH NA NEODREĐENO

  • trajanje: pet godina od dana sklapanja ugovora na neodređeno vrijeme
  • uvjeti: ugovor o radu sklapa se s osobom do navršenih 30 godina života, mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme i mlada osoba nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem
  • olakšicu ostvarujete kroz tri jednostavna koraka: Preuzmite infografiku
POVRATAK NA VRH

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta. Nove mjere aktivne politike zapošljavanja zamijenile su one koje su bile aktivne do kraja 2016. godine kako bi bile jasnije i pristupačnije svima koji ih mogu iskoristiti. Sve o mjerama dostupno je na novoj stranici mjere.hr.

Sljedeće 4 mjere odnose se na uključivanje u rad te se provode u sklopu mjera Garancije za mlade:

1. Potpore za zapošljavanje

2. Potpore za samozapošljavanje

3. Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva

  • stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

4. Javni rad

Kako bi kao poslodavac mogli koristiti mjere, morat ćete podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prema Vašem mjestu registracije. Adrese i kontakti svih područnih ureda i ispostava mogu se pronaći na poveznici: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067.
POVRATAK NA VRH

INFORMACIJE O POTREBAMA TRŽIŠTA RADA

Ovdje ćete moći saznati kako možete dati doprinos razvoju tržišta rada.
POVRATAK NA VRH

POVRATAK
NA VRH