Kako će se financirati?

EU KONTEKST

Procjenjuje se da uspostava Garancije za mlade Eurozonu košta oko 21 milijardu EUR godišnje, ili 0,22% BDP-a EU. (Izvor: ILO report – eurozone job crisis)

Međutim, neaktivnost mladih bila bi još skuplja – procjenjuje se da samo mlade osobe koje nisu zaposlene, u obrazovanju ili osposobljavanju (tzv. NEET skupina) koštaju oko 153 milijarde EUR godišnje, ili oko 1.21% BDP-a EU – kroz doprinose, izgubljene zarade i poreze. (Izvor: Eurofound report on youth unemployment)

Kako bi se uspostavila Garancija za mlade, države članice morale su osigurati vlastita sredstva za mlade, a EU je osigurala dodatna sredstva iz Europskog socijalnog fonda (European Social Fund – ESF) te tzv. Inicijative za zapošljavanje mladih (Youth Employment Initiative – YEI).

REPUBLIKA HRVATSKA

Hrvatska će na raspolaganju imati više od 132,54 milijuna EUR sredstava iz strukturnih fondova EU za razdoblje od 2014-2020:

  • 66,36 milijuna iz ESF-a za uspostavu strukturnih reformi i sustava podrške te
  • 66,18 milijuna iz YEI-a za razdoblje od 2014.-2015. usmjerene na samu mladu osobu (za obrazovanja, doprinose za zapošljavanje, naknade za vrijeme obrazovanja ili osposobljavanja, putne troškove itd.).

Tako uz sufinanciranje iz državnog proračuna i postojeće projekte, za uspostavu Garancije za mlade Hrvatska na raspolaganju ima gotovo 150 milijuna EUR.

Kako bi nam sredstva ESF-a i YEI-a bila dostupna, potrebno je ispuniti sljedeća 3 uvjeta:

  1. potpisivanje Partnerskog sporazuma (koji je usvojen 30. listopada 2014. godine)
  2. usvajanje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za novo financijsko razdoblje od 2014-2020 (koji je u završnoj fazi pregovora s Komisijom) te
  3. akreditacija sustava za menadžment EU sredstvima.

YEI sredstva bit će dostupna i za osobe do navršenih 30 godina, budući da je zbog pritiska velikog broja država članica (RH je bila jedan od inicijatora!) proširena dobna granica s 25 na sve osobe od 15 od navršene 30. godine života.

POVRATAK
NA VRH