Što radi Hrvatska?

Potrebe mladih osoba na tržištu rada prepoznali smo još tijekom 2012. godine, kada je donesen Zakon o poticanju zapošljavanja, kojim je omogućeno:

  • pravo na porezne olakšice poslodavcima na razdoblje od 2 godine, gdje poslodavac mora osobu zadržati u 3. godini rada (za mlade s do 12 mjeseci iskustva u zvanju za koje su se obrazovali ili one koji su prijavljeni na HZZ dulje od 2 godine; u obliku oslobađanja od obveze doprinosa, obveze obračuna i uplate doprinosa na osnovicu prema plaći, odnosno prema osnovici za obračun doprinosa – trenutno su 17,2%);
  • stručno osposobljavanje za rad i u privatnom sektoru uz proširenje ciljne skupine od onih koji nemaju staža na one s do 12 mjeseci staža u struci za koju su se obrazovali.

Krajem 2012. prepoznali smo i podržali prijedlog Europske komisije o donošenju Paketa za zapošljavanje mladih o kojem više možeš saznati u prethodnoj rubrici „Zašto?“(link na prethodni header ako je moguće).

Kao brzi odgovor na uspostavu Garancije za mlade, s 1. srpnja 2013. započeli smo s proširivanjem Paketa za mlade „Mladi i kreativni“ unutar mjera aktivne politike zapošljavanja s početnih 11 novih mjera.

Tijekom kolovoza 2013. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (kao koordinacijsko tijelo) prema uputi Europske komisije i donesenoj Preporuci osniva Savjet ministra rada i mirovinskoga sustava za izradu plana implementacije garancije za mlade. Savjet je radno tijelo koje je okupilo 17 različitih dionika, između ostalog i predstavnika Mreže mladih hrvatske koji je izabran za predsjednika Savjeta. Svi dionici koji su sudjelovali u izradi Plana implementacije, kao i datumi održanih sjednica mogu se pronaći u Planu implementacije Garancije za mlade.

Savjet je od rujna do prosinca 2013. intenzivno radio na analizi sustava podrške mladima te identifikaciji i razvoju mjera koje trebaju biti uspostavljene radi implementacije sheme Garancije za mlade.

Hrvatska je zbog uključivanja velikog broja važnih dionika u izradu Plana implementacije nekoliko puta bila istaknuta kao EU primjer dobre prakse!

  1. prosinca 2013. prvi smo od država članica predali Plan implementacije, a 03. veljače 2014. prvi sudjelovali u bilateralnom sastanku s najvišim predstavnicima Uprave za zapošljavanje i socijalna pitanja EK, čije su povratne informacije bile vrlo pozitivne.
  2. veljače 2014. s objavom u Narodnim novinama na snagu je stupila Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije Preporuke Vijeća Europske unije – Garancija za mlade, kako bi se osigurala sustavna provedba mjera i reformi te prema Preporuci, iskazala visoka predanost u strukturiranom pristupu rješavanju problema visoke nezaposlenosti mladih.

Konačni Plan implementacije predan je uz Nacionalni program reformi 27. travnja 2014., a mjere su ugrađene u Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Plan implementacije sadrži reforme i mjere iz nadležnosti: Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih i Ministarstva poduzetništva i obrta, a mjere će se provoditi u uskom partnerstvu.

POVRATAK
NA VRH