VIJESTI

Završna konferencija projekta „Uspostava sustava praćenja NEET osoba“

28.08.2018
NEET završna - slika

U utorak 29. svibnja 2018. godine u Kući Europe održana je završna konferencija projekta „Uspostava sustava praćenja NEET osoba“ na kojoj je prikazana Analiza stanja i preporuke za razvoj daljnjih aktivnosti za osobe u NEET statusu, koju je za potrebe projekta izradio Ekonomski institut iz Zagreba.

Projekt je ključan za kvalitetniju provedbu Garancije za mlade u Republici Hrvatskoj. Provedbom projekta omogućena je razmjena podataka između sustava obrazovanja te administrativnih podataka o zaposlenim i nezaposlenim osobama, kako bi se pratili prelasci mladih iz obrazovanja na tržište rada. Takvo praćenje olakšat će kreiranje politika i mjera usmjerenih na učinkovitu podršku mladima pri ponovnom uključivanju u obrazovanje ili u svijet rada. Spomenuta razmjena podataka osigurana je potpisivanjem Sporazuma o poslovnoj suradnji za razmjenu podataka između Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (MRMS), Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) i Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)  2015. godine. Ukupna vrijednost projekta je 646.350,00 kuna, a projekt je financiran izravnom dodjelom bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, unutar Prioritetne osi 1 Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014 —2020.

Nakon uvodnih govora pomoćnice ministra rada i mirovinskoga sustava, Marije Knežević Kajari te voditeljice Službe za programe i projekte Europske unije pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Biljane Birač, Aleksandra Gavrilović iz Ministarstva rada ukratko je prezentirala projekt detaljnije opisujući elemente projekta te pojašnjavajući uloge suradnika (MZO, HZZ, HZMO) na  projektu. Potom je dr. sc. Iva Tomić, jedna od autorica „Analize stanja i preporuke za razvoj daljnjih aktivnosti za osobe u NEET statusu prikazala dokument te iznijela preporuke za unaprjeđenje uspostavljenog sustava razmjene i prijedloge za proširenje Sporazuma. Prisutne je pozdravio i Denis Redžepagić, u ime predstavništva Europske komisije u Rebuplici Hrvatskoj.

Konferencija je završena panel raspravom na kojoj su kao dionici sudjelovali predstavnici svih ključnih institucija uključenih u projekt (MRMS, MZO, HZZ, HZMO, EIZ).

Pregledajte studiju: Analiza stanja i preporuke za razvoj daljnjih aktivnosti za osobe u NEET statusu

Svoj primjerak tiskane studije možete zatražiti putem e-pošte: gzm@mrms.hr te osobno preuzeti na adresi: Ministarstva rada i mirovinskga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

POVRATAK
NA VRH