Izjava o pristupačnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL EU, L 327, 2. 12. 2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nalazi na adresi a http://www.gzm.hr/.

Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište http://www.gzm.hr/ nije usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
  • slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotipi
  • sadržaj pojedinih poveznica nije jasno opisan
  • pojedine datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana
  • dio teksta je istaknut podcrtavanjem, na isti način kao i poveznice.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike izrađuje novu stranicu koja će tijekom 2021. godine zamijeniti postojeću te će ista biti u potpunosti usklađena s odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, 17/19).

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo rada, mirovinskoga sustav, obitelji i socijalne politike.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@mrms.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje je Povjerenik za informiranje.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

POVRATAK
NA VRH