Obrazovanje

MAJSTOR SAM – ŽELIM PRENIJETI SVOJE ZNANJE I ISKUSTVO NAUČNIKU – kako se mogu uključiti?

Ovdje ćete moći saznati sve informacije o tome kako postati mentor i kako razviti kvalitetnu shemu naukovanja.

ŽELIM PRUŽITI PRILIKU ZA STRUČNOM PRAKSOM – kako se mogu uključiti?

Ovdje ćete moći saznati sve informacije o tome kako postati mentor i kako razviti kvalitetnu stručnu praksu.

POVRATAK
NA VRH