Rad

FISKALNE OLAKŠICE

Prilikom sklapanja ugovora o radu poslodavac može koristiti jednu od dvije fiskalne olakšice  u obliku oslobođenja od obveze obračunavanja i uplate doprinosa na plaću, prema Zakonu o doprinosima. Provedba fiskalne olakšice u nadležnosti je Porezne uprave koju je potrebno kontaktirati za više informacija o provedbi (kontakti na poveznici: ovdje).

(1) OLAKŠICA ZA 1. ZAPOŠLJAVANJE

  • trajanje: godinu dana od dana prvog zaposlenja
  • uvjet: osoba koju zapošljavate nema evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

(2) OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH NA NEODREĐENO

  • trajanje: pet godina od dana sklapanja ugovora na neodređeno vrijeme
  • uvjeti: ugovor o radu sklapa se s osobom do 30 godina života, mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme i mlada osoba nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem
POVRATAK NA VRH

 

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Mjere aktivne politike zapošljavanja provode se s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta, vodeći računa o specifičnim potrebama korisnika, a provodi ih  Hrvatski zavod za zapošljavanje. Sve o mjerama dostupno je na  stranici mjere.hr, a za dodatne informacije potrebno je kontaktirati područni ured HZZ-a s obzirom na mjesto registracije poslovnog subjekta (ovdje pronađi područni ured koji trebaš).

Sljedeće 4 mjere odnose se na uključivanje u rad te se provode u sklopu mjera Garancije za mlade:

1. Potpore za zapošljavanje

2. Potpore za samozapošljavanje

3. Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

4. Javni rad

POVRATAK NA VRH

 

INFORMACIJE O POTREBAMA TRŽIŠTA RADA

Ovdje ćete moći saznati kako možete dati doprinos razvoju tržišta rada.
POVRATAK NA VRH

POVRATAK
NA VRH