Plan implementacije

Plan implementacije sadrži potpuni opis reformi i mjera koje je potrebno provesti kako bi se olakšao prijelaz mladima iz sustava obrazovanja u zapošljavanje te uspostavio sustav Garancije za mlade.

Plan implementacije prikazuje:

  • reforme i mjere koje trebaju spriječiti rano napuštanje obrazovanja i aktivaciju neaktivnih mladih osoba (osoba koje nisu evidentirane kao nezaposlene te nisu u sustavu obrazovanja ili usavršavanja) putem reformi u sustavu obrazovanja i cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja;
  • reforme i mjere koje potiču mlade na nastavak obrazovanja;
  • reforme i mjere koje su usmjerene na aktivaciju mladih na tržištu rada kroz osnaživanje stvaranja radnih mjesta za mlade putem subvencija, osnaživanje poslodavaca za ponudu kvalitetnih shema učenja na radnom mjestu (pripravništva, stručna osposobljavanja), poticanja na poduzetništvo mladih, itd.

Radi se o fleksibilnom dokumentu koji se mijenja i dopunjava s promjenama okolnosti, kao što su dostupnost financiranja, promjene na tržištu rada, učinkovitost pojedine mjere i slično.

Plan implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2019. do 2020. godine

Plan implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2017. do 2018. godine  ⇓

Izvješće o provedbi Plana implementacije Garancije za mlade u 2018.

Izvješće o provedbi Plana implementacije Garancije za mlade u 2017.

Plan implementacije Garancije za mlade, travanj 2014.

Izvješće o provedbi Plana implementacije Garancije za mlade u 2016.

Izvješće o provedbi Plana implementacije Garancije za mlade u 2015.

Izvješće o provedbi Plana implementacije Garancije za mlade u 2014.

POVRATAK
NA VRH